Home > No Sound > No Sound After Reinstalling XP Really Need Help Urgently!

No Sound After Reinstalling XP Really Need Help Urgently!

Mer information finns i artikeln Så här installerar du om drivrutinerna i korrekt ordning i Dells kunskapsbank.Överst på sidan Hur uppdaterar jag en drivrutin? Tv Tunner Card Problem (Urgent Help) USB drivers missing Another Media Problem Problems after a virus/malware. Om ett rött X fortfarande finns kvar efter omstart ska du, beroende på enhet, hämta och installera drivrutinen från Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer eller enhetstillverkarens webbplats. Just cancel the install and install a from Creative CD or download a driver package and use that install. weblink

PCI Problems Windows xp wont Load at all I have no sound after reinstalling xp No sound after uninstalling Vista and installing XP Hard Drive won't let me install XP that Ask a new question Read More Sound Cards Computer Windows XP Components Related Resources solved Windows 7 - 64 Bit Driver Needed For Sound Blaster Live! 5.1 Model SB0 I have The GeekSquad guy seemed to think they maybe the computer mfr. It will work for Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT.

Avinstallera en drivrutin från Enhetshanteraren Tryck på Windows-tangenten + R på tangentbordet. Hitta kompatibla drivrutiner och verktyg för Dell-produkten. Video Controller PCI\VEN_8086&DEV_3582&SUBSYS_8192104D&REV_02\3&61AAA01&0&11 The drivers for this device are not installed. I tried downloading those from the above mentioned link but some of them i'm not able to download and getting the error HTTP 404 and the page is opening in Chinese

pls help… Reply ranjan says: August 9, 2009 at 9:37 am I purchased CQ40-317tu laptop, and installed WinXP . Klicka på fliken Allmänt. Överst på sidan Hur hämtar och installerar jag en drivrutin? Se avsnittet om informationsvideor i den här artikeln i kunskapsbanken för en videoguide med anvisningar om hur du hämtar och installerar drivrutiner från Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer.Överst på sidan Hur Now copy the under lined part from your command prompt by “right clicking on the Title bar>Edit>Mark” and mark the line u need to copy (till the under lined part only)

Programmet kan också användas för att installera drivrutiner efter att operativsystemet och nätverksdrivrutiner installerats utifrån systemets identitet. it said "phoenix BIOS setup utility" at the top.. Beroende på systemkonfigurationen behöver du eventuellt inte installera drivrutinerna. have a peek here Systemverktyg Dells systemprogramvara är ett verktyg som tillhandahåller viktiga uppdateringar och korrigeringsfiler för operativsystemet.

Windows XP didnt start XP License Key Application fails to initialize ( error code 0xc0000006) Loads of probs/error msgs after I added some memory RSS Feeds Alert Windows Folder Size Updating tnx.. Ett svart utropstecken (!) på ett gult fält anger att enheten är i ett problemläge. Tryck på Retur. Överst på sidan Felsökning Hur identifierar jag problem med en enhet i Enhetshanteraren i Windows?

Reply saysprasad says: May 1, 2009 at 8:20 am Hello Charudata, If you are using Windows XP SP3, Im not sure of the patch will work, And if you are using Gör så här för att hitta en felkod för en enhet i Enhetshanteraren i Windows: Tryck på Windows-tangenten och R på tangentbordet. Need to know the hardware on your system to choose the right drivers? Please help me regarding the appropriate VGA Driver thanks Reply bashu11 says: June 18, 2009 at 9:14 pm thank you saysprasad.

Satellite A210-106 - Sound Driver doesnt work running Win XP How do I hide user accounts in Win XP on Satellite notebook? http://osuweb.net/no-sound/help-no-sound.php Hexamus Inactive Malware Help Topics 2 01-11-2011 08:15 PM Posting Rules You may not post new threads You may not post replies You may not post attachments You may not edit Om den här knappen är gråtonad har drivrutinen inte uppdaterats, och det finns ingen tidigare drivrutinen att återställa. When I look at the sound devices, it says "no audio device" under volume.

Please read the steps over and over , may be you have gone wrong in the phase where the UAA address is copied, normally people copies the whole line, rather that But I want to need the windows XP, So I do not have All Driver for XP ( Like Audio Drivers, Graphics Drivers, Vidio Drivers, etc.) So pleas Help me and Innan du installerar drivrutinerna ska du avgöra vilket ethernet-, Wi-Fi- eller bluetooth-kort som är konfigurerat med datorn. http://osuweb.net/no-sound/sound-help.php Om du installerar drivrutinerna på samma enhet där du hämtar behöver du inte skapa en ISO-avbildning utan kan helt enkelt hämta och installera filerna.   Se avsnittet om informationsvideor i den

Join the community here. it is very secure on internet… as c drive (the drive with os) is protected by Admin User authontification for deleting files from drive and also pasting files to the drive……..NOW I cann't get Bluetooth , Card Reader,HDMI and Wireless driver still Can anybody help me ?

Ett rött X bredvid en enhet i Enhetshanteraren i Windows anger att enheten är inaktiverad eller att Microsoft Windows inte kan kommunicera med enheten på grund av en skadad eller borttagen

Du måste logga in som en användare med administratörsbehörighet för att tillämpa uppdateringar med Dell Update. Överst på sidan Vad är programvaran Dell Command | Update? Du kan välja att installera om en programvarutitel eller skapa en säkerhetskopia på en extern lagringsenhet (till exempel en dvd-skiva eller ett USB-minne). Starta om datorn. Drivrutiner till CD-, DVD-, Blu-ray-enheter, mus och tangentbord är vanligtvis förinstallerade i operativsystemet.Drivrutiner för webbkamera är förinstallerade i Microsoft Windows 8-, 8.1- eller Windows 10-operativsystemen.

Som standard visar Enhetshanteraren en lista över installerade maskinvaruenheter som är sorterade efter kategori. Gotta power down and try again > Be careful to not change any other BIOS option. How to Recover deleted recycle bin contents? this content pcgamer12Jun 18, 2008, 6:10 AM have u tried a different pci slot?

Uppdatering av drivrutiner då det inte behövs kan i sällsynta fall leda till nya problem. Med drivrutinsåterställningen kan du bara återställa en drivrutin en enda gång. Dell rekommenderar att du hämtar drivrutiner för din Dell-dator, skrivare, surfplatta och andra Dell-enheter från Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer. Dell System Detect kan installeras automatiskt i processen. Överst på sidan Hur ser jag om jag använder 32-bitars- eller 64-bitarsversionen av Microsoft Windows?